top of page

TOIMINTA-ALUEEMME

Juridinen palvelus edellyttää, että lakimies ymmärtää juridiikan lisäksi sen kasvualustan, johon ongelma tai asia kiinnittyy. Otamme vain tapauksia, joiden juridiikan hallitsemme täydellisesti.

Työoikeudellista riidanratkaisua, konsultaatiota ja koulutusta

  • työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvät asiat (esim. irtisanominen ja purku)

  • työsuhteen aikana syntyneet pulmatilanteet (esim. sairauspoissaolot, epälojaalisuus, työpaikkahäirintä, some-käytös, vapaa-ajan käytös, työajan valvonta)

  • organisaatiomuutokset, kannustinjärjestelmät, HR-juridiikka esim. YT-menettelyt

  • epätyypilliset työsuhteet; alustatalous, yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastotilanteet, määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet

  • laskutuspalvelualaa koskevat asiat

  • työturvallisuusasiat

  • työriitojen ajamista sekä tarvittaessa sovittelua

  • etupainotteista neuvontaa ja riskikartoitusta

  • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset

  • johtajasopimukset

bottom of page