top of page

Koira ja lopettamispäätöksen toimeenpanon keskeytys

Päivitetty: 17. toukok. 2021


Eläimet, laki
Koira lainsäädäntö

Mistä tapauksessa oli kysymys? Kysymys oli kaukaasianpaimenkoiran lopettamista koskevan määräyksen keskeyttäminen. Perusteena se, että täytäntöönpanon toteutus aiheuttaisi peruuttamatonta ja varteenotettavaa vahinkoa. Määräyksen täytäntöönpano ennen pääasian ratkaisemista aiheuttaisi valittajan muutoksenhaun käymisen hyödyttömäksi. Koira oli päässyt puremaan sekä häiritsemään ohikulkevia ihmisiä. Käräjäoikeudessa esitetyn todistelun perusteella käräjäoikeus oli pitänyt koiran olevan vaarallinen ihmisille.


Käräjäoikeudessa esitetyn todistelun perusteella käräjäoikeus piti ko. tilanteita niin toistuvina ja pitkäkestoisena, että koiran irtipääsyä ei voitu enää pitää tavallisena huolimattomuutena vaan kysymys oli ollut vähintään RL 44 luvun 15 §:n mukaisesta törkeästä huolimattomuudesta; "Tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua. Määräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei määräyksen antanut tuomioistuin tai muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää.".

Kyseisessä tapauksessa koira oli toistuvasta jätetty vartioimatta ja oli päässyt vahingoittamaan ihmisiä. Koira oli ollut poissa vastaajan kontrollista. Tuomiossa otettiin huomioon koiran koko sekä voimakkuus. Käsittely hovioikeudessa Valittaja oli vedonnut muun ohessa sitä, että käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpano koiran lopettamismääräyksen osalta keskeytettäisiin, kunnes ns. pääasia/valitusasia olisi ratkaistu lainvoimaisesti. Yksi peruste oli se, että koiran käyttäyminen on sittemmin loppunut ja ko. täytäntöönpano olisi lopullinen koiran lopettamisen vuoksi. Jutun syyttäjä sen sijaan vaati, että täytäntöönpanon keskeyttämisvaatimus hylätään perusteettomana. Hovioikeus päätyi ratkaisuun, että täytäntöönpano lopettamista koskevan määräyksen osalta keskeytetään siihen asti, kunnes pääasia saataisiin ratkaistua hovioikeudessa.


Hovioikeuden perustelut ratkaisulle.

Rikoslain 44 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua. Määräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei määräyksen antanut tuomioistuin tai muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. Lainkohdan esitöissä todetaan, että täytäntöönpanokelpoisuuden lykkääminen voisi olla tarpeen tilanteissa, jossa täytäntöönpanosta uhkaisi aiheutua jollekulle peruuttamatonta ja varteenotettavaa vahinkoa, eikä määräyksen tarkoituskaan vaatisi välitöntä täytäntöönpanoa. Valittaja oli tuonut esille sen, että vaaralliset tilanteet olivat sittemmin loppuneet. Yksi perustelu oli se, että koira oli ollut vaarallisten tilanteiden tekohetkillä vielä pentu. Koiran oli aikuistuessaan selvästi rauhoittunut. Koira ei myöskään ollut enää päässyt karkuun ja näin oli ollut omistajan hallinnassa. Koira ei olisi ominaisuuksiensa perusteella vaarallinen tai muutenkaan puremisherkkä.


Hovioikeus totesi, että välittömästä täytäntöönpanosta voisi aiheutua peruuttamatonta ja varteenotettavaa vahinkoa. Tämän lisäksi asiassa oli esitettyä näyttöä, että välittömälle toimeenpanolle ei ole pakottavaa tarvetta. Näin ollen hovioikeus arvioi, että sen oli tarkoituksenmukaista keskeyttää käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpano koiran lopettamisesta.


Lopuksi Oman kokemukseni mukaan koiriin liittyvät oikeusprosessit eivät ainakaan ole vähentyneet. Toisinaan tuntuu myös siltä, että eläimiin liittyvät prosessit eivät aina mene yhtä mallikkaasti kuin nyt esitetyssä esimerkissä. Valitettavan usein esim. esiprosesseissa olevat asiat eivät mene kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Pidän tilannetta hyvin valitettavana. Turun hovioikeus 5.12.2017, Dnro R17/1919.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page