top of page

Tietoa lähestymiskiellon hakemisesta

Päivitetty: 3. maalisk.


Lähestymiskielto juristi. Lakitoimisto. Lakiasiantoimisto Kivimakilaw.
Lähestymiskielto hakeminen


Kenenkään ei tulisi pelätä turvallisuutensa puolesta.

Mikäli pelkäät turvallisuutesi puolesta, voit hakea suojaksesi lähestymiskieltoa sille, joka sinua uhkaa. Niin ikään voit hakea samaa suojaa myös lapsillesi. Mitä lähestymiskielto tarkoittaa?


Henkesi, terveytesi, vapautesi tai rauhasi suojaamiseksi voidaan jotakuta toista kieltää ottamasta sinuun yhteyttä. Lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muutenkaan ottaa häneen yhteyttä. Sama koskee myös yhteydenottoyrityksiä. Kieltoa voidaan laajentaa. Tällöin kielto estää kiellettyä oleskelemasta tietyllä alueella, esim. suojattavan henkilön vakituisen asunnon, loma-asunnon, työpaikan tai muun oikeuden ratkaisussa erikseen määrätyn paikan läheisyydessä. Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon voidaan määrätä henkilö, jonka on poistuttava yhteisestä asunnosta eikä hän saa palata sinne. Lähestymiskieltoa voi hakea kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Pitää kuitenkin muistaa, että kielto rajoittaa kiellon kohteen oikeuksia kohtuullisen paljon. Osin tästä syystä kuulen aika usein isojakin pettymyksiä kun kieltoa ei ole määrätty, joka ollenkaan tai puuttellisena. Lähestymiskiellon kohteen elämässä on usein hyvin paljon äärimmäisiä stressitekijöitä, eikä tällaisen asian hoitaminen hoitamiseen riitä voimavaroja. Toivon vilpittömästi, että blogitekstin ohjeista olisi jollekin apua oman asiansa suhteen. Mistä lähestymiskielto haetaan? Lähestymiskieltohakemus haetaan käräjäoikeudesta, jossa se käsitellään aina kiireellisenä. Asia käsitellään rikosasian tavoin oikeudenkäynnissä, jossa tarkoitus on selvittää asia riittävällä tavalla. Molemmille osapuolille annetaan tilaisuus antaa selvitystä asiasta. Myös todistajia voidaan kuulla. Huom! kiireellisissä tapauksissa myös poliisin päällystöön (pidättämiseen oikeutettu virkamies) kuuluva henkilö voi määrätä lähestymiskiellon olemaan voimassa väliaikaisena kunnes käräjäoikeus on ratkaissut asian. Tämä mahdollisuus on hyvä muistaa. Kiellon määräämisen perusteina ovat tapauksen olosuhteet, hakijan oma uhkakokemus sekä mahdollisten todistajien kertomukset. Olisi hyvä, että uhri parhaan kykynsä mukaan koittaisi kirjata ylös tapahtuneet; päivämäärät, kellonajat, s-postit, tekstiviestit, puhelut jne. Hakijan tulisi kirjata mahdollisimman tarkasti ylös esim. puheluiden soittoyrityskerrat sekä niiden kellonajat. Käräjäoikeuden määräämää lähestymiskielto tulee voimaan heti. Riippumatta siitä, valitetaanko asiasta hovioikeuteen - määräys on voimassa heti hakijan turvaksi. Todisteita asialle esitetään laidasta laitaan. Toisinaan niitä ei juuri ole saatavilla. Todisteista voidaan mainita esim. seuraavat asiat: -Kiellon hakijan omat muistiinpanot tapahtuneista

-Sairauspoissaolotodistus diagnooseineen

-Lääkärintodistustukset -Tekstiviestit, sähköpostit, kirjeet yms.

-Näyttökuvat sosiaalisesta mediasta

-Puhelinnauhoitukset

-Puheluyritykset; määrä, aika jne.

-Turvakodin kirjaukset

-Sosiaaliviranomaisen kirjaukset


Kiellon ajallinen kesto Lähestymiskielto on voimassa käräjäoikeuden määräämän ajan, enimmillään kuitenkin yhden vuoden. Kielto voidaan uudistaa, kuitenkin enimmillään kahdeksi vuodeksi. Uudistaminen edellyttää uutta käsittelyä käräjäoikeudessa. Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä kuitenkin enimmillään kolmeksi kuukaudeksi ja se voidaan uudistaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Lähestymiskiellon sisältö Kiellon sisältö riippuu tilanteesta ja suojattavan tarpeesta. Lähtökohtaisesti kiellolla koitetaan turvata hakijan oikeusturva kaikissa tilanteissa nyt ja tulevaisuudessa. Asiaan vaikuttaa myös miksi kieltoa on haettu, millaisessa tilanteessa ja muut tapauksen olosuhteen. Lähestymiskiellon rikkominen on säädetty rangaistavaksi teoksi, aina sakkorangaistuksesta vankeuteen asti. Kiellon rikkominen on aina virallisen syytteen alainen rikos, jonka syyttäjä vie automaattisesti oikeuteen. Jos lähestymiskiellolla suojattu havaitsee kieltoon määrätyn rikkovan lähestymiskieltoa, tai ainakin epäilee sitä, on hakijan syytä ottaa heti yhteyttä poliisiin. Poliisi ylläpitää henkilörekisteriä, johon lähestymiskieltoon määrätyt merkitään. Rekisterin tarkoitus on suojata hakijaa ja helpottaa poliisin työtä. Onko avaustajalle roolia hakemuksessa? Ehdottomasti on. Uhri on usein kovin yksin asian kanssa ja hänen voimavaransa hakea lähestymiskielto tehokkaalla tavalla ovat usein murentuneet. Tilanne on monille uusi ja pelottava. Uhri usein tarvitsee muutakin tukea ja apua, jota hän ei aina osaa itse hakea. Olemme mielellämme mukana kaikissa lähestymiskieltoa koskevissa asioissa, alusta loppuun asti. Lähestymiskieltoasian hoitamiseen on haettavissa myös oikeusapua ja toimistomme hoitaa tarvittaessa tämän hakijan puolesta. Näin ollen hakijan ei tarvitse huolehtia kulurasitteesta. Lähestymiskieltoa vaativat tilanteet tulevat harvoin odotetusti. Poikkeuksetta tilanteet tulevat odottamattomasti. Hoidamme lähestymiskieltoasioita nopeasti ja efektiiviseti aina kun tarve vaatii. Järjestämme myös muuta apua tarpeen vaatiessa. Hoidamme myös poliisin virka-apua yksityiselle aina kun sille on tarve. Mikäli heräsi kysyttävää tai tarvitset apua, ota yhteyttä esim. - toimisto@kivimakico.com tai soita numeroon 040-1202060 Kirjoitti Hans KivimäkiComments


Commenting has been turned off.
bottom of page