top of page

Työntekijä työnantajan käytettävissä - vai onko?


Työaikalaki
Luvaton poissaolo työstä

Taustaa. Työntekijä ja työnantaja solmivat sopimuksen, jossa työntekijä sitoutuu tekemään töitä, jotka hyödyttävät työnantajaa. Työnantaja maksaa tästä hyödystä rahassa mitattavan palkan. Laissa on paljon reunaehtoja työsopimukselle; sen tekemiselle ja sen sisällöstä. Työntekijä ei voi lähtökohtaisesti päättää tekeekö hän töitä vai jättääkö hän ne tekemättä - tai milloin hän niitä tekee. Työsopimuslaki ja työaikalaki sääntelevät asiaa omalta osaltaan, esim. työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika. Eli se aika kun työntekijä on työantajan käytettävissä. Työntekopaikka ei ole tässä olennainen asia. En myöskään kiinnitä huomiota niihin lukuisiin asioihin, joilla voidaan asiasta sopia; joustavat työaajat, työaikapankit, liukumat jne. Enkä sovittuihin vapaisiin tai vaikkapa TES-taukoihin. Työntekoaika. Tässä blogitekstissä puraudutaan siis työntekoaikaan. Siihen miten sitä aikaa käytetään ja mihin sitä käytetään. Lähtökohtaisesti työntekijä tekee työtä ja työnantaja maksaa tästä palkkaa. Toki on poikkeuksia, esim. työsopimuslain mukaan työntekijällä on esim. oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Niin ikään poissaolo voi johtua siitä, että poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten. Tällöin työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä pois työstä tämän asian hoitamiseksi. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa tällaisen syyn vuoksi. Yksityisasiat ja työaika. Juridisesti puhumme luvattomasta poissaolosta, siis tilanteessa, että työntekijä hoitaa omia asioitaan - joskus puhumme addiktioista - eikä sovittua työtä. Muutama esimerkki: -Puhelimessa puhuminen henkilökohtaisista asioista, esim. reklmaation hoitaminen -Henkilökohtaisten sähköpostien lähettely tai lukeminen -Lehtien lukeminen internetissä -Tupakointi -Ulkoilu -Parturi-/kampaamokäynti -Pankkiasiat Kaikissa esimerkeissä luvattomuus perustuu siihen, että asiasta ei ole tavalla tai toisella sovittu ja tästä saadaan rahallinen korvaus palkan muodossa. Työntekijä hoitaa omia asioitaan palkkaa vastaa. Kyse on luvattomasta poissaolosta. Asian yleisyys. Asia on sangen yleinen ja tehokkuuden näkökulmasta toisinaan ongelma. Ongelmaa ei luonnollisesti ole, mikäli osapuolet ovat järjestelystä yksimielisiä. Iltapäivälehden lukeminen kompensoituu työntekijän vapaa-ajalla vastattuihin sähköposteihin tms. Tuomioistuin joutuu ratkomaan tuon tuosta nyt esillä olevia ongelmia. Asiaa hämmentää monta nykypäivälle tyypillistä asiaa, kuten yksityisyyden korostaminen: "minulla on oikeus kirjoittaa blogia". Kyllä varmasti onkin, mutta harvoin palkkaa vastaan.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page