top of page

TOIMINTA-ALUEEMME

Juridinen palvelus edellyttää, että lakimies ymmärtää juridiikan lisäksi sen kasvualustan, johon ongelma tai asia kiinnittyy. Otamme vain tapauksia, joiden juridiikan hallitsemme täydellisesti.

Työoikeudellista riidanratkaisua, konsultaatiota ja koulutusta

 • työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvät asiat (esim. irtisanominen ja purku)

 • työsuhteen aikana syntyneet pulmatilanteet (esim. sairauspoissaolot, epälojaalisuus, työpaikkahäirintä, some-käytös, vapaa-ajan käytös, työajan valvonta)

 • organisaatiomuutokset, kannustinjärjestelmät, muutosneuvottelut

 • työriitojen ajamista tuomioistuimissa sekä tarvittaessa sovittelua

 • etupainotteista neuvontaa ja riskikartoitusta

 • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset

 • työturvallisuusasiat

 • johtajasopimukset

 • epätyypilliset työsuhteet; alustatalous, yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastotilanteet, määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet

 • laskutuspalvelualaa koskevat asiat

Syytetyn ja uhrin avustaminen kaikissa rikosasioissa

 • rikoksen uhrin tai rikoksesta epäillyn avustaminen 

 • rikosprosessit

 • esitutkinnassa avustaminen (epäilty sekä asianomistaja)

 • väkivaltarikokset

 • seksuaalirikokset

 • pakkokeinot (esim. vangitseminen, kotietsintä)

 • huumausainerikokset

 • lapsen/nuoren avustaminen rikosasioissa 

 • talousrikokset (esim. petos, velallisen rikokset, veropetos, liiketoimintakiellot, kirjanpitorikokset)

 • kunnianloukkaus- sekä vainoamisrikokset, erityisesti sosiaaliseen mediaan liittyvät asiat

 • lähestymiskiellot

 • perheväkivaltarikokset

 • ympäristörikokset

 • ihmiskaupparikokset

 • eläinsuojelurikokset

 • omaisuusrikokset

 • rikosperusteiset vahingonkorvaukset

 • rahanpesurikokset

 • osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan

Rikoslakimies Helsinki, Rikosjuristi Helsinki - Työoikeusjuristi, Rakennuslakimies, Rakennusriita juristi, Rakennusmies lakimies

Asumista ja rakentamista koskeva juridiikka

 • asuntokauppa- sekä kiinteistöriidat (esim. kaupan purku ja hinnanalennus, asunnon virheet, välittäjän vastuu jne.)

 • rakentamiseen liittyvä sopimusjuridiikka (esim. urakkasopimukset, hallinnanjakosopimukset, alihankintasopimukset, remontit, )

 • rakentamiseen liittyvä vahingonkorvausoikeus

 • kuluttajaoikeudelliset asiat talonrakennusurakoissa (mm. valmistalopaketit)

 • puurakentamisen erityiskysymykset (esim. hirsi- ja CLT-rakenteet)

 • sisäilmaongelmat, liialliset voc-päästöt, hometalotapaukset jne. 

 • vaatimusneuvottelut urakkariidoissa

 • suoritusvirheet, vaatimusten esittäminen ja riitojen tuomioistuinprosessit

 • rakennuslupa-asioihin liittyvät ongelmat

Kuluttaja- ja sopimusriidat

 • kuluttajaoikeudelliset riitatilanteet (esim. ajoneuvot, matkat, lääkäripalvelut, lennot, verkkokauppa jne.)

 • sopimusriidat

 • sopimusoikeudelliset kysymykset ja selvitystyöt (myös uudet tai sääntelemättömät toimialat, lupa-asiat yms.)

 • alustatalousjuridiikka

 • sopimusten laatiminen ja tarkistaminen

 • sopimusneuvottelut 

 • eläimiä koskeva riidat

bottom of page