top of page

KIINTEISTÖ- JA ASUNTOKAUPAT SEKÄ RAKENTAMINEN

Asunto-, kiinteistö- ja urakkariidat. Puutteellinen markkinointi, väärät tiedot, laaduton rakentaminen, huolimaton suunnittelu. Siinäkö kaikki? Valitettavasti ei.

Virhe asuntokaupassa tai kiinteistökaupassa ovat ikäviä tilanteita. Asiaan vaikuttaa usein sekin, että ostos on ollut taloudellisesti iso. Kotiin liittyy luonnollisesti erityisiä tunnelatauksia. Pettymykset ovat isoja ja hädän voi lähes tuntea. Toisinaan rakentaminen on keskeytynyt, joskus uuteen kotiin ei päästä edes muuttamaan. Pahimmillaan sieltä pitää muuttaa pois. Väistöasuminen tuntuu ahdistavalta. 

Kyseessä voi olla kosteusvaurio, muu rakenteellinen ongelma tai puhdas rakennusvirhe. Mikäli asunnosta löytyy esim. hometta, on aika katsoa asiaa myös juridisesti. Juridisia toimintamalleja on lukuisia. Puhumme reklamaatiosta, teknisestä näytöstä, kaupan purusta, vahingonkorvauksista, hinnanalennuksista ja vaikkapa laajemmin kuluttajan oikeusturvasta. Toisinaan asiat joudutaan ratkomaan käräjäoikeudessa. Avustamme näissä tilanteissa läpi koko prosessin. Käräjäoikeus on viimesijainen vaihtoehto, mutta toisinaan välttämätön päämiehen etujen ja oikeuksien näkökulmasta katsottuna. 

Olemme ratkoneet kiinteistöoikeudellisia asioita lukuisissa eri tilanteissa: olemme hoitaneet vinttirakennusurakoinnin lupa-asioihin liittyviä asioita, hoitaneet virheellisen rakentamisen vahingonkorvausasioita, vaatineet hinnanalennuksia asuntokaupoissa, hakeneet korvauksia hometalotapauksissa, kiistäneet perusteettomia vaatimuksia ja kouluttaneet lähes 20 vuotta niin kiinteistönvälittäjien sekä isännöitsijöiden ammattitutkinnoissa. Teemme jatkuvasti yhteistyötä luotettavien huippuasiantuntijoiden kanssa. Teemme aina kaiken päämiehen etujen ja oikeuksien turvaamiseksi.


Rakentamiseen liittyvät riidat ns. kiinteistöriidat
 
Nykyään yhä useammin kyse on yksityisen henkilön ja rakennusurakoitsijan tai muun ammattimaisen toimijan välisestä riidasta. Näissä tilanteissa on ensiarvoisen tärkeätä, että lakimies ymmärtää rakentamisen lisäksi esim. kuluttajaoikeuden tuomat mahdollisuudet. On selvää, että usein kyse on puhtaasti rakennusvirheestä, hyvän rakennustavan vastaisesta toiminnasta. Joudumme arvioimaan RYL- ja RIL-ehtoja, säännöksiä, rakennuslupia, RT-kortistoa, Rakentajain kalenteria, alan oppikirjallisuutta tai vaikkapa valmistajan ohjeita. Kyse voi olla niin ikään kuluttajan oikeudesta luottaa ammattimaiseen rakennusalan ammattilaiseen, tehtyihin lupauksiin ja mielikuviin. Tällöin kyse on enemmän sopimusoikeudellinen. Sopimusoikeus onkin vahvasti läsnä rakentamiseen liittyvissä tilanteissa. Kyse on eräänlaisesta palapelistä, jossa yhteen sovitetaan esim. rakennus- ja oikeustieteen palasia. Lakimiehen tehtävä on muodostaa tästä palapelistä eheä kuva, jonka muutkin näkevät kristallin kirkkaana. 

Kyseessä voi olla rakennuksen homeongelma, alapohjan vauriot, yläpohjan kosteusongelma, yhteensopimattomat rakennusmateriaalit, työmaa-aikainen kosteudenhallinta, RAM-kuvien tekemättömyys, mittauspöytäkirjoen puutteet, epäonnistunut rakennesuunnittelu, pääsuunnittelijan laiminlyönnit tai vaikkapa yläpohjan tuuletuksen puutteet. Nykyään yhä useammin kyseessä on, enemmän tai vähemmän, luvatun ja toteutuneen rakentamisen laatuero. Lopputuote ei edes etäisesti muistuta sitä, mitä on tilausvaiheessa luvattu. Joskus kyse on aliurakoinnin laiminlyönnistä tai vaikkapa erilaisten urakkarajojen välisestä epäselvyydestä. Ei sovi unohtaa myös erilaisia ongelmia viranomaistoiminnassa, oli kyse sitten rakennusluvasta tai runkokatselmuksesta. 

Näkemyksemme on se, että lakimiehen tulisi olla huomattavan perehtynyt itse rakentamiseen edustaessaan päämiestään ko. tilanteissa. Käsitys rakennusalan toimintaperiaatteista auttaa lakimiestä ajamaan päämiehensä asiaa äärimmäisen tehokkaasti. 

Olemme rakennusalaan perehtynyt toimisto, jonka pääosakkaalla Hans Kivimäellä on laajaa osaamista kaikesta rakentamisesta. Hän on ollut lähellä rakennusalaa varsin pitkään ja jo tästä syystä tuntee alan toimintaperiaatteet varsin hyvin. Olemme viime vuosina saaneet olla mukana lukuisissa rakennushankkeissa jo suunniteluvaiheesta lähtien. 


Asuntokauppa

Asuinhuoneiston ostajan ja myyjän välillä voi syntyä erilaisia ongelmia myytävästä kohteesta. Asiaa toisinaan mutkistaa se seikka, että kaupassa on mukana useita toimijoita: myyjä, ostaja ja kiinteistövälittäjä. 

On olemassa lukuisia säännöksiä siitä miten ja milloin reklamaatio tulee tehdä, millaista selonottoa ostajan tulee tehdä ja mikä on kiinteistövälittäjän selonotto- ja tiedonantovelvollisuus. Unohtamatta myyjän sekä asunto-osakeyhtiön vastuita. Monesti asiat ovat menneet solmuun jo siitä syystä, että ei tiedetä kuka on missäkin roolissa. Osin jo tästä syystä juristin puoleen kannattaa kääntyä hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Tavanomaisin asuntoriita koskee asunnossa havaittuihin virheisiin. Tällöin kaupan kohde ei vastaa sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Myyjä on voinut antaa väärää tietoa, isännöitsijän tiedoissa voi olla virheitä, kiinteistövälittäjä on voinut olla huolimaton, asunto-osakeyhtiössä on voitu tehdä mitätön päätös. Kysymyksessä voi olla myös oikeudellinen virhe tai ns. piilevä virhe. Joskus asunnossa voi olla useita erilaisia virheitä. Erityisiä kysymyksiä nousee esiin ns. uudiskohteiden osalta. Uudiskohteissa korostuu ennakkotietojen oikeellisuus ja rakennettavan kohteen laatu verrattuna annettuihin tietoihin. 

Asunnon osto on mittava hanke, johon sisältyy merkittävä summa rahaa sekä valtava määrä tunnetta. Kun pahimmillaan kyse on vakavasta terveyttä uhkaavasta vaaratekijästä, onkin selvää, että asian tehokas hoitaminen on asiamiehen tärkein tehtävä. Hyvin usein kalliilta oikeudenkäynneiltä voidaan välttyä asian oikea-aikaisella sovintosopimuksella. Sovinnossa, kuten tuomioistuimessakin, tulee lakimiehen huolehtia sovintosopimuksen ehdoista. Näin varmistetaan se, että lopputulos vastaa haluttua eikä myöhemminkään synny ongelmia samasta asiasta. 

Tavalliseen kotivakuutukseen sisältyy oikeusturvakuutus, joka kattaa asiakkaan omia oikeudenkäyntikuluja. Tällaisen vakuutuksen käyttäminen edellyttää kelpoisuusehtojen täyttävän lakimiehen käyttämistä. 

 
Alkukartoitus on meillä aina veloituksetonta eikä se edellytä toimeksiantoa. 
 
Sähköposti
toimisto(at)kivimakico.com

Puhelin
040-1202060

Lakiasiaintoimisto H.E.Kivimäki & Co Oy

Rikoslakimies Helsinki, Rikosjuristi Helsinki - Työoikeusjuristi, Rakennuslakimies, Rakennusriita juristi, Rakennusmies lakimies

bottom of page