top of page

Ilmainen lakimies?

Miten? Kenelle? Mihin?

OIKEUSAPU

Yksityishenkilö voi saada lakimiehen avustamaan asiaasi. Tällöin valtio maksaa kulut kokonaan tai osittain. Oikeusapua on mahdollista saada mihin tahansa oikeudelliseen ongelmaan. 

VAKUUTUKSET

Moniin vakuutuksiin sisältyy ns. oikeuturvavakuutus, esim. kotivakuutukseen ja moniin ajoneuvovakuutuksiin. Tällöin vakuutuksenottaja maksaa ns. omavastuun ja loput lakimiehen palkkiosta maksaa vakuutusyhtiö. 

 

Epäiltynä rikoksesta?

Epäiltynä rikoksesta?

​Vakavissa rikostapauksissa syytetylle määrätään puolustaja riippumatta syytetyn tuloista. Tällöin lakimiespalkkiot tai osa niistä voidaan oikeudenkäynnin lopuksi määrätä korvattavaksi valtiolle. Syytetty voi lähtökohtaisesti itse valita oman lakimiehensä.

Syytetyllä on oikeus valtion kustantamaan (kokonaan tai osittain) oikeusapuun, mikäli hän ei itse kykene maksamaan puolustautumisesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Tämä oikeus ei koske rikosjuttuja, joissa on odotettavissa enimmillään sakkorangaistus, ellei tämän lisäksi ole erityisiä syitä avustajan määräämisesiki (esim. suuret vahingonkorvausvaatimukset). 
 

Jos syyte hylätään, on valtio pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan syytetyn lakimiespalkkiot. 

Jos poliisi on kutsunut sinut kuulusteluihin tai olet muuten epäiltynä rikoksesta, sinulla on aina oikeus käyttää lakimiestä apunasi jo esitutkinnan aikana. Emme voi liioin korostaa sitä, että tätä oikeutta kannattaa aina käyttää. 

Rikoksen uhrina?

Jos henkilö joutuu seksuaalirikoksen tai perheväkivallan uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin avustajakseen lakimiehen.

Jos uhrilla on oikeudenkäynnissä omia vaatimuksia, tuomioistuin määrää hänelle avustajaksi lakimiehen. 

 

Lakimies määrätään uhrin tuloista riippumatta ja heidän palkkionsa ja kulunsa maksetaan valtion varoista.

Pääsääntöisesti avustajaksi määrätään uhrin itsensä ehdottama henkilö.

Muissa asioissa rikoksen uhri voi saada oikeusapua, joka on riippuvainen hakijan/uhrin taloudellisesta asemasta.

 

Rikoksen uhri?

Oli kyse sitten vakuutuksesta, oikeusavusta tai avustajamääräyksestä, hoidamme käytännön asiat puolestanne - mikäli niin sovitaan. 

Rikoslakimies Helsinki, Rikosjuristi Helsinki - Työoikeusjuristi, Rakennuslakimies, Rakennusriita juristi, Rakennusmies lakimies

bottom of page