top of page

Kenelle? Miten? Mihin?

Maksuton oikeudenkäyntiavustaja, oikeusapu, oikeusturvavakakuutus. 

OIKEUSAPU

Henkilö saattaa olla oikeutettu oikeusapuun valtion varoista joko omavastuuosuudella tai ilman.
 

Avustamme asiakastamme oikeusapuhakemuksen tekemisessä ja lähetämme sen asiakkaan puolesta. 
 

Selvitämme asiakkaan mahdollisuuden oikeusapuun ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä. Oikeusapuhakemus yleensä tehdäänkin ennen toimeksiantoa, jotta varmistutaan kustannusten maksajasta - ellei toisin sovita asiakkaan kanssa. 

Oikeusapua ei anneta, jos asianosaisella on asian käsittelyn kattava oikeusturvavakuutus.

Oikeusturvavakuutus voi sisältyä esimerkiksi kotivakuutukseen, ammattiliiton vakuutukseen tai ajoneuvon kaskovakuutukseen.

Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen oikeusapua voidaan kuitenkin myöntää, jos hakija on tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettu korvauksettomaan oikeusapuun.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Useisiin kotivakuutuksiin ja esim. ajoneuvon kaskovakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia joko omavastuuosuudella tai ilman. Myös monet yritysvakuutukset sisältävät oikeusturvakuutuksia.

Avustamme asiakkaitamme hakemaan oikeusturvapäätöksen.

MAKSUTON OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJA  RIKOSASIOISSA

Epäilty/syytetty:


Vakavissa rikostapauksissa syytetylle määrätään puolustaja riippumatta syytetyn tuloista. Tällöin lakimiespalkkiot tai osa niistä voidaan oikeudenkäynnin lopuksi määrätä korvattavaksi valtiolle. Syytetty voi lähtökohtaisesti itse valita oman lakimiehensä.

Syytetyllä on oikeus valtion kustantamaan (kokonaan tai osittain) oikeusapuun, mikäli hän ei itse kykene maksamaan puolustautumisesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Tämä oikeus ei koske rikosjuttuja, joissa on odotettavissa enimmillään sakkorangaistus, ellei tämän lisäksi ole erityisiä syitä avustajan määräämiseksi (esim. suuret vahingonkorvausvaatimukset). 
 

Jos syyte hylätään, on valtio pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan syytetyn lakimiespalkkiot - olipa nämä katettu oikeusapuna tai ei. 

Uhri/asianomistaja:

 

Jos henkilö joutuu seksuaalirikoksen tai perheväkivallan uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin avustajakseen lakimiehen.

Jos uhrilla on oikeudenkäynnissä omia vaatimuksia, voi tuomioistuin määrätä hänelle avustajaksi lakimiehen. 

 

Lakimies määrätään uhrin tuloista riippumatta ja heidän palkkionsa ja kulunsa maksetaan valtion varoista.

Pääsääntöisesti avustajaksi määrätään uhrin itsensä ehdottama lakimies.

Muissa asioissa rikoksen uhri voi saada oikeusapua, joka on riippuvainen hakijan/uhrin taloudellisesta asemasta.

Epäiltynä rikoksesta?

Jos poliisi on kutsunut sinut kuulusteluihin tai olet muuten epäiltynä rikoksesta, sinulla on aina oikeus käyttää lakimiestä apunasi jo esitutkinnan aikana. Emme voi liioin korostaa sitä, että tätä oikeutta kannattaa aina käyttää. 

Syytettynä rikoksesta?

Suhtaudumme kaikkiin syytteisiin vakavasti. Syytetylle tilanne on on usein hankala, jopa ahdistava. Vaaditun rangaistuksen lisäksi vaaditaan tekijältä usein myös erilaisia korvauksia, unohtamatta muita asiaan liittyvä muuttujia: pelko työpaikan läheisten, asunnon, maineen tai vaikkapa työpaikan menettämisestä. Kokenut lakimies huolehtii oikeuksiesi ja etujesi periksiantamattomasta puolustamisesta. 
 

Rikoksen uhrina?

Rikosprosessi koostuu useasta osasta: esitutkinnasta, syyteharkinnasta, oikeudenkäynnistä sekä rangaistuksen täytäntöönpanosta. Lakimies auttaa asianomistajaa (uhri) esitutkinnasta tuomioistuimeen ja huolehtii muutenkin asianomistajan oikeuksien ja etujen toteutumisesta. Avustaja toimii aina niin ikään asianomistajan eräänlaisena tukihenkilönä. 

Haastehakemus tai riita?

Kuka vain voi saada eteensä haastehakemuksen tai joutua riitaan esim. naapurinsa tai työnantajansa kanssa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiaa ryhtyy hoitamaan osaava lakimies, sitä helpompi on puolustautua esim. perusteettomia vaatimuksia vastaan. Lakimiehen apuun kannatta turvautua mahdollisuuksien mukaan varsin aikaisessa vaiheessa. 

Oli kyse sitten vakuutuksesta, oikeusavusta tai avustajamääräyksestä, hoidamme käytännön asiat puolestanne - mikäli niin sovitaan. 

  • Whatsapp viestit/puhelut

Rikoslakimies Helsinki, Rikosjuristi Helsinki - Työoikeusjuristi, Rakennuslakimies, Rakennusriita juristi, Rakennusmies lakimies

bottom of page