top of page

Rikosoikeus

Rikosasioissa vastaaja (epäilty/syytetty) että asianomistaja (uhri) tarvitsevat etujensa ja oikeuksiensa puolustamiseksi asiamiestä, joka tekee kaikkensa päämiehensä avustamiseksi. Oikeudenalana rikosoikeus on ala, jossa oikeudellisen avustuksen tarve korostuu.  

Vastajaana (epäiltynä/syytettynä) rikosprosessissa:

Vastaajan näkökulmasta katsottuna asiamiehen käyttö on hyvin perusteltua jo esitutkinnan käynnistyttyä. Rikosprosessin luonne vaatii tehokasta puolustusta. Rikosepäillys voi olla perusteeton tai perusteltu; kaikissa tilanteissa vastaajan oikeusturvan kannalta asiamiehen käyttö on äärimmäisen perusteltua. Avustajaan kannattaakin ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo esitutkinnan käynnistyessä. 

Asimiehen puoleen tulisikin kääntyä mielummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Esitutkintanta on hyvin merkityksellinen myöhempiä oikeudenkäyntejä ajatellen. Asiamiehen aikainen käyttäminen varmistaa sen, että koko prosessi on asianmukainen sekä oikeudenmukainen.

Toisinaan rikosprosessi vaatii hyvin monenlaista osaamista. Monipuolinen osaaminen varmistaa sen, että päämiehen edut ja oikeudet tulee valvotuksi täysimääräisesti. Joskus tämä osaaminen on esim. lääketieteellistä tai vaikkapa taloustieteellistä. Meillä on Suomen parhaimmistoon kuuluvat asiantuntijat käytettävissämme.


Asianomistajana (uhrina) rikosprosessissa:

Asianomistaja on usein tilanteessa täysin ennalta arvaamatta. Tilanne on asianomistajalle hankala ja usein vieläpä täysin uusi. Asianomistaja on tilanteessa, jossa avustuksen tarve korostuu. Rikosprosessi tuntuu kompleksilta ja omat voimavarat ovat alentuneet tapahtuneesta johtuen. Asianomistaja voi tarvita monenlaista apua, eikä tätä asiaa sovi unohtaa missään vaiheessa prosessia. Asiamiehen tehtävänä on myös huolehtia siitä, että asianomistaja kokee olonsa turvalliseksi ja hän ymmärtää prosessin eri vaiheet. Asiamiehellä onkin useita velvollisuuksia ja tehtäviä hoitaessaan asianomistajan asiaa. Asiakkaan tulee voida luottaa asiamiehen kykyyn ja taitoon saada prosessi hoidetuksi niin, että tulos on mahdollimman hyvä ottaen huomioon asianomistajan kokemukset ja elämä prosessin jälkeen.

Asianomistajan etua ja oikeutta tulee aktiivisesti valvoa rikosprosessin, etenkin rikosoikeudenkäynnin aikana. Tähän kuuluu esim. korvausvaatimusten esittäminen sekä asianomistajan muu avustaminen rikosprosessin aikana. On varsin perusteltua käyttää asiamiestä jo esitutkinnasta lähtien. Monissa tilanteissa uhrilla on oikeus valtion kustantamaan lakimieheen uhrin tuloista riippumatta. 

 
 Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Autamme aina selvittämään sen, että oletteko oikeutettu saamaan oikeusapua tai onko teillä mahdollisuus vakuutuksen tuomaan oikeusturvaan (kts. alla). 

 
Alkukartoitus on meillä aina veloituksetonta eikä edellytä toimeksiantoa
 

Epäillyllä/syytetyllä on lakiin perustuva oikeus valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun, mikäli  hän ei pysty taloudellisesti huolehtimaan puolustuksen järjestämisestä. Vakavissa rikosasioissa syytetylle määrätään puolustaja riippumatta tuloista; asimiehen palkkiot tai osa niistä määrätään valtion maksettaviksi.

Jos rikoksen uhri on joutunut perheväkivallan tai seksuaalirikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin avustajan. Jos uhrilla on oikeudenkäynnissä omia vaatimuksia, tuomioistuin määrää hänelle avustajan. Avustajan saaminen ei ole kiinni uhrin tuloista, vaan avustajan palkkio maksetaan valtion varoista. Pääsääntöisesti avustajaksi määrätään asianomistajan/uhrin itsensä ehdottama lakimies. Laki koskee myös muuta henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaa rikosta; mikäli katsotaan, että rikoksen vakavuus, uhrin henkilökohtaiset olosuhteet tai muut vastaavat seikat huomioon ottaen tätä pidetään perusteltuna. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi iäkkään, vammaisen tai nuoren ihmisen kohdalla. 

Selvitämme aina asiakkaamme puolesta onko hänelle mahdollisuus saada puolustus tämän järjestelmän mukaisesti.


Valtion kustantama puolustus ei koske sellaisia rikosasioita, joissa on odotettavissa ainoastaan sakkorangaistus - poikkeuksena kuitenkin tapaukset, joissa erityisen syy mahdollistaa valtion maksaman puolustuksen (esim. suuri vahingonkorvausvaatimus).

 
Sähköposti
toimisto(at)kivimakico.com

Puhelin
040-1202060

Rikoslakimies Helsinki, Rikosjuristi Helsinki - Työoikeusjuristi, Rakennuslakimies, Rakennusriita juristi, Rakennusmies lakimies

bottom of page