top of page

Sopimus- ja kuluttajaoikeus

Autamme päämiehiämme monissa sopimuksiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Olemme fokusoituneet mm. seuraaviin sopimusoikeudellisiin asioihin:

>
Kuluttajariidat; elinkeinonharjoittajan ja yksityisen väliset ongelmat. Tyypillisiä asioita ovat ongelmat pankki- ja vakuutusyhtiöiden kanssa, kulutushyödykeriidat esim. ajoneuvo, urakkasopimukset, talotekniset ongelmat (esim. iv-järjestelmät, maalämpö yms.) tai puhtaita kuluttajapalveluksia koskevat ongelmat (esim. matkailu ja kiinteistönvälitys). Näiden lisäksi meillä on erityistä kokemusta kotieläimiä, veneitä ja ajoneuvoa  koskevista erimielisyyksistä. 

>
Sopimusasiakirjojen laatiminen erilaisissa tilanteissa; osakassopimukset, kiinteistön hallinanjakosopimukset, työoikeudelliset sopimukset (esim. kilpailukielto- ja salassapitosopimus), sovintosopimukset. 

>
Alustatalousjurdiikka; yhteiskunta on muuttunut lyhyessä ajassa uskomattoman paljon. Sopimusoikeudellisesti erilaisten rajapintojen löytäminen on uusi haaste, jossa olemme saaneet olla mukana useita vuosia. Alustatalouden juridiset ongelmat liittyvät usein sääntelemättömyyteen. Tilanteeseen, jossa yhteiskunnassa ei ole suoranaista sääntelyä uutta toimintamallia varten. Lakimiehen tulee tuntea uusi toimintaympäristö niin hyvin kuin mahdollista. Pääsääntöisesti alustatalousjuridiikassa nivoutuu yhteen teknologian nopea kehitys ja erilaiset juridiset ainekset. Alustatalousjuridiikkaan liittyy toisinaan myös poliittinen ulottuvuus, tulevaan sääntelyyn vaikuttaminen päämiehen etujen mukaisesti. Teemme yhteistyötä tahojen kanssa, joilla on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa tulevaan sääntelyyn. Olemme olleet avustamassa uusia alustatalousyrityksiä seuraavilta aloilta: liikenne, työelämä, terveydenhuolto, koulutus, turvallisuus, maksupalvelu, kuluttajapalvelu.
 
> Startup-yritykset. Olemme avustaneet useita stratup-yrityksiä. Startup on tyypillisesti nuori yritys, jolla on loistava idea ilman selvää kuvaa toteutustavasta. Nuori kioskiyrittäjä ei ehkä ole startup, koska kioskiyrittäjä usein tietää miten yritys toimii ja mitkä sääntelyt sitä koskevat. Startupin toimintaympäristö määrittelee millaisen lakimiehen yritys tarvitsee. Emme ota asiakkaiksemme aloja, joiden toimintaympäristöä emme hallitse. Lakimies ei ole taho, joka yllyttää pelaamaan uhkapeliä - toisaalta lakimies ei ole taho, joka ei halua kertoa totuuksia. Lakimiehen tulee tunnistaa riskit ja vaarat, kertoa eri toimintamallit vaaratekijät. Me uskomme siihen, että luova ja monipuolisesti ajatteleva lakimies ansaitsee palkkionsa moninkertaisesti. Startup yrityksen näkökulmasta katsottuna lakimiehen tulee tuoda yritykseen perälautaa ja taloudellista säästöä. 

Olemme saaneet vuosia kouluttaa mm. kuluttajaoikeudellisista asioista suomalaisia yrityksiä, aina pk-yrityksistä pörssiyhtiöihin. Hyvä palvelu maksaa saman kuin huono palvelu, mutta erimielisyyksiltä ei aina voi välttyä. Arvioimme jokaisen tapauksemme yksilöllisesti. Kerromme ja kartoitamme kunkin tapauksen oikeudenkäyntikuluriskin. Avustamme erilaisissa prosesseissa, koskivatpa ne kuluttajariitalautakuntaa, FINE:ä tai tuomioistuinasioita. Avustamme myös tilanteissa, joissa päämiestä uhkaa erilaiset mainehaitat tai negatiivinen julkisuus. 

Usein kuluttajariita-asioissa on mahdollista käyttää kotivakuutuksen oikeusturvaetua. Joissakin tilanteissa henkilöllä on oikeus valtion kustantamaan oikeusapuun. Molemmissa tapauksissa tarvittaessa avustamme päämiestämme saamaan itselleen ko. edun tai avun.  
Alkukartoitus on meillä aina veloituksetonta eikä se edellytä toimeksiantoa. 
 
Sähköposti
toimisto(at)kivimakico.com

Puhelin

040-1202060

Rikoslakimies Helsinki, Rikosjuristi Helsinki - Työoikeusjuristi, Rakennuslakimies, Rakennusriita juristi, Rakennusmies lakimies

bottom of page