top of page

Alustatalous. Laskutuspalvelu.

Päivitetty: 27. lokak. 2021


Alustatalous. Laskutuspalvelu.

Alustatalous, laskutuspalvelu, kevytyrittäjyys. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, vaikka termit viittaavatkin toisinaan hyvin erilaisiin aloihin. Yhteistä on se, että sääntelyä ei juuri ole. Polkypörälähetti pyysi Eläketurvakeskukselta (ETK) ratkaisua asiassaan. Kyse oli siitä, että mitä työeläkelakia on sovellettava hänen alustayritys Oy:lle (Yhtiö) tekemäänsä polkupyöräruokalähetin työhön. Elekeasioista puhuttaessa pitää ratkaista se, että onko kyseessä yrittäjän eläke vaiko työeläke. Eli onko kyse työsuhteesta vai onko A ollut yrittäjä, eläketurva-asiassa. A itse katsoi olleensa työsuhteessa Yhtiöön. Yhtiö tulkitsi toisin: A oli ollut yrittäjä ja näin olleen A:n olisi tullut itse järjestää eläkkeensä yrittäjänä. Osapuolet olivat työn ehdoista ja olosuhteista erimielisiä. Kaikki mainittu on hyvin tyypillistä kun puhumme otsikon aiheesta. Kyse oli siitä, onko A toiminut yrittäjänä, jolloin hän vastaa itse yrittäjän eläkelain mukaisesta työeläketurvastaan vai onko A työskennellyt työsuhteessa Yhtiöön, jolloin Yhtiön tulee järjestää A:lle työntekijän eläkelain mukainen työeläketurva. A katsoi olleensa työsuhteessa Yhtiöön. Yhtiön mukaan A oli toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä. Osapuolten antamat tiedot työskentelyn ehdoista ja olosuhteista olivat osin ristiriitaiset. Mikäli kyseessä on työsuhde, tulee eläke järjestää työntekijän eläkejärjestelmän mukaisesti. Tällöin kyseessä on työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukainen työsopimukseen perustuva työsuhde. Selvyydeksi on mainittava, että nykyään on tyypillistä, että "sopimus" on tehty jollakin muulla tavalla kuin kirjallisesti. Toisinaan siinä on jopa mainittu, että kyseessä ei ole työsuhde. Työsopimuslain pakottavuuden vuoksi tällaisilla merkinnöillä ei ole merkitystä niissä tilanteissa, joissa työsuhteen ehdot täyttyvät.


Puhutussa tapauksessa A oli tehnyt Yhtiön kanssa kirjallisen sopimuksen siitä, että hän sitoutuu tekemään henkilökohtaisesti polkypyöräruokalähetin työtä Yhtiölle. Sijaisen käyttö oli mahdollista vain Yhtiön erillisellä suostumuksella.

Yhtiö tulkitsi sopimusta niin, että kyseessä ei ole työsuhde. Sopimuksesta puuttui mm. työnantajan direktio-oikeus: työtä ei siis tehty työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Niin ikään Yhtiö katsoi ettei se antanut työn suorittamiseen liittyviä määräyksiä. Yhtiön mukaan se ainostaan seuraa järjestelmästä tilauksen kuljetusta.


A:lla oli ollut laajahko mahdollisuus vaikuttaa siihen, milloin hän on hoitanut ruokakuljetuksia. Työlle ei ollut sovittu vähimmäismäärää. A on voinut valita kuljetusreitit.


ETK tulkitsi, että A on tehnyt polkupyöräruokalähetin työtä Yhtiölle nimenomaisesti johdon ja valvonnan alaisena. Se, että Yhtiö käytti ruokalähetysten ohjaukseen ja valvontaan digitaalista alustaa ei ollut ratkaisevaa. Yhtiön digitaalinen alusta ja ohjelmistot olivat päinvastoin olennainen osa Yhtiön toimintaa. Yhtiöllä on ollut tosiasiallinen oikeus sekä mahdollisuus vaikuttaa A:n työnteon aikaan, paikkaan ja tapaan silloin, kun A on ottanut työtehtävän vastaan sekä valvoa, että A toimii työssään annettujen ohjeiden mukaan. Yhtiö on maksanut A:lle tehdystä työstä rahaa, jonka suuruus on yhtiön määrittelemä. Palkkioperusteet ovat ennakolta määriteltyjä. A:n ei katsottu olevan itsenäinen yrittäjä, eikä A:lla voinut olla tyypillistä yrittäjän riskiäkään.


A:lla oli oma vastuu kuljetusvälineesta ja mm. matkapuhelimen hankinnasta. Niin ikään niihin liittyvistä kuluista. Yhtiön ei korvannut näiden käyttämisestä rahaa A:lle. Näiden seikkojen ei kuitenkaan katsottu osoittavan yrittäjälle tyypillistä riskiä.


A:lla oli mahdollisuus tehdä työtä muille toimijoille. Se ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että A olisi ollut yrittäjä.


ETK:n päätöksen mukaan A on toiminut polkypyörälähettinä työsuhteessa. A:n työnantaja on ollut Yhtiö. Näin ollen Yhtiön tulee järjestää A:lle työntekijän eläkelain mukainen työeläketurva.


ETK:n päätös on yksittäistapaus, aivan kuten tuomioistuimienkin. Kyseessä on eläkeasia, ei TVR-maksuasia, ei työsuhdeasia, ei lakiin perustuva työtapaturma-asia - saatika työturvallisuusasia.


Olemme seuranneet alaa tiivisti useita vuosia ja mikään käänne ei jaksa enää yllättää. Tämä päätös on sinällään täysin odotettu, eikä se edusta suurta yllätystä. Alustataloudessa, laskutuspalvelualla, toimii hyvin erilaisia yhtiöitä. Yhteistä näille on se, että toimintaa joudutaan harjoittamaan sääntelmättömässä ympäristössä, jossa jokainen työelämän lohko joutuu tekemään omat ratkaisunsa. Olipa sitten kysymys työturvallisuudesta, pakollisista vakuutuksista, tilaajavastuulaista, eläkkeistä, työttömyysturvasta tai vaikkapa ulosotosta. Mikäli sinulla on kysyttävää alustatalouden juridiikasta, ota yhteyttä. Sähköposti: toimisto(at)kivimakico.com


Puhelin: 040-1202060留言


留言功能已關閉。
bottom of page