top of page

"Ruorijuoppo veti muskeli­veneellään poliisi­venettä takaperin Päijänteellä"

Päivitetty: 30. elok. 2023


Ruorijuopumus avustaja
Ruorijuopumus KivimakilawOlemme edustaneet useissa vesiliikennettä koskevissa asioissa päämiehiämme. Tapauksia on monenlaisia, joista iso osa on vakuutusoikeudellisia. Toisinaan kyse on puhtaasti päihtymyksestä. Kyseisessä tapauksessa tilanne johti tapahtumiin, joita ei kovin usein ole päässyt sattumaan. Tapauksesta uutisoitiin melkoisen laajasti, esim. Iltasanomat kirjoittivat tapahtuneesta - "Ruorijuoppo veti muskeli­veneellään poliisi­venettä takaperin Päijänteellä". Juristin silmin tilanne voi olla se, että päämies on sinällään myöntänyt itse teon mutta asiaan liittyy useita muita päämiehen etuihin ja oikeuksiin liittyviä asioita. Päämiehen tunnustushan koskee pääosin vain itse tekoa. Sangen usein vieläpä niin, että päämiehen käsitys tapahtumista poikkeaa esim. poliisin näkemyksestä. Juristin rooli korostuu tällaisissa tilanteissa. Kyseeseen voi tulla esim. lisätutkinnan tarve tai vaikkapa siitä, että asiamies päättää pyytää jonkin (asiantuntija)lausunnon asiaa koskien. Kyseisessä tapauksessa lausuntoa pyydettiin POHA:lta. Lausuntopyyntö koski sitä seikkaa, että onko poliisimies toiminut tehtävää suorittaessa oikein: jättämällä veneen virta-avaimet veneeseen humalaisten ollessa veneessä hinauksen aikana. Yleisellä tasolla on mainittava, että ruorijuopumustapauksissa sangen usein on epäselvyyttä kuljettajasta. Vaihtoehtoisesti usein kyse on siitä, että onko joku matkustaja ohjannut venettä jonkun aikaa, tai ylipäätään vaikuttanut veneen ohjaamiseen jollakin tapaa. Alkoholilla voi olla myös vaikutusta vakuutusoikeudellisiin asioihin; missä määrin alkoholi tai muu päihdyttävä aine on vaikuttanut kapteenin kykyyn hallita vesikulkuvälinettä. Turvallista veneilykesää 2023!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page