top of page

Työoikeus

Työoikeus on oikeudenalana ala, johon liittyy poikkeuksellisen paljon vääriä uskomuksia tai suoranaisia virhekäsityksiä. Syvälle luutuneet uskomukset johtavat sangen usein huonoihin lopputuloksiin. Sama koskee virheellisiä käsityksiä työoikeuden säädöksistä. 

Työoikeudellinen sääntely on hyvin laajaa ja käytännössä esiintyvien ongelmien kirjo on mittava. Työsuhde on yleensä pitkä kaari, johon liittyy erilaisia tilanteita; työsuhteen solmimiseen liittyvät asiat, työsuhteen aikana tapahtuvat tilanteet ja työsuhteen päättämistä koskevat kiemurat. Puhumattakaan kilpailukielto- tai salassapitosopimuksista työsuhteen aikana ja sen jälkeen.

Perehdymme aina jokaisen päämiehen asiaan hyvin. Omaamme hyvän asiantuntemuksen työoikeudellisista asioista, ja meillä on pitkä
 kokemus alan konsultaatiosta. Olemme konsultoineet lähes 20-vuoden ajan työoikeuden saralla erilaisissa asiantuntijafoorumeissa. Olemme kouluttaneet, sekä konsultoineet, yliopiston henkilöstöä, kuntia, kaupunkeja, pörssiyhtiöitä, pk-yrityksiä, teattereita, säätiöitä ja yhdistyksiä - joitakin mainitaksemme. 

Uskomme siihen, että työoikeuden saralla ennakoimalla voidaan välttää lukuisat eri ongelmat ja saavuttaa mittavat kustannussäästöt. Säästöt eivät ole ristiriidassa työhyvinvoinnin kanssa, vaan usein työhyvinvointi lisääntyy toimien kylkiäisenä. Avustamme asiakkaitamme monenlaisissa työoikeudellisissa toimeksiannoissa. Nämä voivat olla esim. työ- tai johtajasopimusten laatimista, sairauspoissaolojen hallintaan liittyviä toimintaohjelmia tai yt-menettelyyn liittyviä toimia. Riidoiltakaan ei voi aina välttyä. Avustamme päämiehiämme työoikeudellisissa riita-asioissa tuomioistuimissa. 

Palveluihimme kuuluvat myös toimeksiannot työoikeuteen liitännäisissä asioissa kuten esim. työturvallisuusrikoksissa. Olemme olleet laajasti mukana esim. työpaikkahäirintää koskevissa konfliteissa. 
 
Tarkastelemme työoikeutta monipuolisesti ja tunnistamme uudetkin kipupisteet. Meillä on myös pitkäaikaisia asiakkaita, joiden työoikeudellisia asioita olemme hoitaneet vuosia. Meille tämä on osoitus palvelumme ripeydestä, muuntautumiskyvystä - onnistumisesta. Seuraamme työoikeuden kehitystä aktiivisesti, oli kyse sitten alustatalouden muutoksista tai epätyypillisistä työsuhteista.

Ymmärrämme, että työpaikan ongelmat tai tulehtunut riita ei katsoa kelloa tai kalenteria. 

Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. 
Alkukartoitus on meillä aina veloituksetonta eikä se edellytä toimeksiantoa.
 
Sähköposti
toimisto(at)kivimakico.com

Puhelin
040-1202060

Rikoslakimies Helsinki, Rikosjuristi Helsinki - Työoikeusjuristi, Rakennuslakimies, Rakennusriita juristi, Rakennusmies lakimies

bottom of page