top of page

"Hometalo"

Päivitetty: 14. heinäk. 2021


Hometalo juristi

"Hometalo", "hometalon oireet", hometalo myyjän vastuu", "hometalo tutkimus", "hometalo huonekalut", "kosteusvaurio vastuu". Lista on loputon, aihe on ajankohtainen. Ongelma on haastava niin rakennusteknisesti kuin oikeudellisestikin. Tähän kun yhdistetään vielä lääketiede, on ongelma todellakin monitieteellinen. Rakennuksessa esiintyvä terveyshaitta on todellinen ongelma. Se voi aiheutua hyvin monesta asiasta. Useinhan kyse on siitä, että rakennuksen kosteusvauriot aiheuttavat ongelmia rakennuksen sisäilmaan. Toki on niinkin, että asukkaat reagoivat erilaisiin ärsykkeisiin hyvin yksilöllisesti. Varsin usein kyse on siitä, että rakennuksessa on virhe (ns. myyjän laatuvirhe). Tämä virhe aiheuttaa sisäilmaongelmia, jolloin kyse on myös juridiikasta. Kuka korjaa virheen, kenen kustannuksella se korjataan, voiko kaupan purkaa; tyypillisiä kysymyksiä. Tyypillisesti tilanne on seuraava: myyjällä on ollut havaintoja mahdollisesta haitasta, mutta syystä tai toisesta niitä ei ole tuotu esiin. Toisinaan esim. hajuhaittaan tottuu tai siihen ei reagoida. Näissä tilanteissa joudutaan arvioimaan myyjän tiedonanto- sekä selonottovelvollisuuden toteutumista, unohtamatta välittäjän vastuuta. Mikäli välittäjä on ollut mukana ko. kaupassa, joudutaan arvioimaan myös välittäjän vastuuta ammattimaisena myyntihenkilönä. Kyseeseen tulee toki ostajan velvollisuus ennakkotarkastaa myytävä kohde. Selvää kuintekin on se, että terveyshaittaa aiheuttava rekenteellinen ongelma on melkoisen haastava pähkinä purtavaksi. Onko kyse virheestä, kenen virheestä ja onko sisäilmaongelmat seuraanto puhutusta virheestä?


Usein nousee myös kysymys siitä, että onko myyjä tiennyt rakennuksessa olevasta terveyshaitasta, tai olisiko hänen pitänyt tämä tietää. Pohdinnassa joudutaan arvioimaan juurikin myyjän tiedonanto- ja selonottovelvollisuutta. Sama koskee ostajan tarkastusvelvollisuutta, joka tosin ei ole kovin korkealle tasolle viritetty. Juridisesti keskeisin kysymys kuuluukin: millainen terveys- tai asumishaitta täyttää laatuvirheen kriteerit, useimmiten vieläpä salainen sellainen. Lähtökohtanahan on se, että asuinkiinteistön kaupassa rakennuksen tulisi soveltua asumiseen. Onhan se talokaupan keskeisin ominaisuus. Mikäli rakennuksessa on virhe, joka aiheuttaa terveyshaittaa, tarkoittaa se myös olennaisen ominaisuuden puuttumista. Juridisesti usein kysymys onkin kiinteistön laatuvirheestä (maakaari). Aiheesta on kirjoiteltu paljon oikeustieteellistä materiaalia ja asiaa koskevia korkeimman oikeuden ratkaisujakin löytyy kohtuullisen runsaasti. Tilanne on usein hyvin kiusallinen ja toisinaan jopa terveyttä uhkaava.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page