top of page

Rakennusriidat 2023 - talotehtaiden konkurssit

Rakennusriitoja on hyvin monenlaisia. Erilaisuus vaihtelee myös vuosien mukaan. Viime vuonna 2023 yksi iso haaste oli ns. valmistalotehtaiden taloustilanne, joka aiheutti myös lukuisia konkursseja. Edustimme useita päämiehiä tilanteessa, jossa vastapuolella oli talotehtaan konkurssipesä.Tuomioistuinkäsittelyiltäkään ei täysin vältytty, vaikka hyvin moni asia saatiin sovittua ilman käräjäoikeuden avustusta. Konkurssit, tai sellaisen uhka, ovat vääjäämättä hyvin rasittavia tilanteita tilaajien/asiakkaiden näkökulmasta katsottuna. Rakentaminen on jo itsessään melkoisen suuri ponnistelu, eikä tätä stressiä laannuta talotehtaan huono talouskunto tai suoranainen konkurssi tai selvitystila. Mikäli kyseessä on vielä ns. ensikertaa rakentava on tilanne entistä stressaavampi. Huoli on suuri; miten talo saadaan valmiiksi, kuka vastaa virheistä, miten lisärahoitus saadaan järjestettyä, miten oikeudelliset ongelmat saadaan ratkotuksi. Pienrakentaja voi kokea olevansa melkoisen yksin tilanteessa, jossa vastapuolella on konkurssipesän juristiarmeija. Tilanne on ymmärrettävästi sanalla sanoen karmea.


Oman lakimiehen hankkiminen on varmasti perusteltua tällaisessa tilanteessa, jossa on täysin epäselvää miten projekti saadaan etenemään ja millaisia kustannuksia kaikesta aiheutuu. Tilannetta ei helpota myöskään se, että sopimusoikeudellisesti olemme nähneet mitä erikoisempia tilanteita. Nämä tilanteet ovat sitten johtaneet siihen, että esim. alihankkijat ovat hakeneet, tai pyrkineet hakemaan, työmailta omaa omaisuuttaan pois, olipa se sitten kattopeltiä, kiinnitettyjä ikkunoita tai lämmitysärjestelmiä. Joissakin sopimuksissa myös koko rakennus on talotehtaan omaisuutta kunnes se on maksettu ja luovutettu tilaajalle. Kotivakuutusten oikeusturvaehtojen suhteen on myös hajontaa. Konkurssitilanteessa tulisi tämäkin asia selvittää etukäteen ikävien yllätysten varalta. Kaikissa tilanteissa tilanteen tulisi olla kuitenkin se, että kokeneen lakimiehen käyttö tuo enemmän säästöä kuin kuluja - unohtamatta mielenrauhaa, jonka merkitystä ei voi liiaksi korostaa mainitussa tilanteessa. Kokenut lakimies pyrkii kartoittamaan tilanteen nopeasti ja niin, että kokonaisuus on helppo hallita. Usein joudutaan käymään keskusteluita pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijoiden (esim. KVV-vastaavan), VTJ:n jne. kanssa. Lähtökohtaisesti kaikissa tapauksissa yksi ongelma on maksuerätaulukoiden epämääräisyys, kuten myös maksujen merkittävä etupainotteisuus. Tämän lisäksi valmistalopaketeissa rakennuksen eri osia/kokonaisuuksia ei ole kovin tarkasti eritelty. Pääosin kyse on siviilioikeudellista asioista, mutta jossain tapauksissa olemme olleet pakotettuja tekemään myös poliisille asiasta tutkintapyyntöjä. Palaamme näihin sitten joissakin tulevaisuuden blogikirjoituksissa.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page