top of page

"Sellaisena kuin se on"

Päivitetty: 27. lokak. 2021


Käytetyn auton takuu
Käytetyn auton takuu - virhevastuu

Ajoneuvossa oli kahden kuukauden ja 4.000 kilometrin ajon jälkeen ilmennyt vaihdelaatikkovika. Korjaamisen arvioitiin maksavan n. 5.500 €. Tapauksessa tuli ratkaista onko kyseessä kuluttajansuojalaissa oleva virhe ja mikä merkitys "sellaisena kuin se on" -lausumalla. Toisinaan "sellaisena kuin se on" -ehtoa käytetään kuvaamaan sitä, että myyjä ei vastaa kulutushyödykkeen virheestä pakottavan kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla. Usein tässä yhteydessä puhutaan yksipuolisesta rajoitusehdosta, joka on mitätön etenkin kuluttajakaupassa. Nyt puhutussa tapauksessa oli kyse kuluttajansuojalain mukaisesta kuluttakaupasta. Kuluttajansuojalaki on pakottavaa oikeutta, kaupan osapuolet eivät voikkaan sopia virheen määrittelystä tai virhevastuusta toisin. Toisin sovitut ehdot ovat automaattisesti mitättömiä. Kuluttajansuolain mukaan kulutushyödykkeen tulee vastata sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos kulutushyödyke ei vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on tällaisen tavaran kaupassa perusteltua olettaa, on kulutusyhyödykkeessä virhe. Oletus perustuu usein myyntimateriaaliin, myyjän kertomuksiin ja muihin myyjältä saatuihin tietoihin.


Kuluttajansuojalaissa erikseen mainitaan, että vaikka tavara olisi myyty käyttämällä "sellaisena kuin se on” -ehtoa, tai muuta vastaavaa yleistä varaumaa, tavarassa on tällaisesta ehdosta huolimatta virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Kuluttajakaupassa virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen kulutushyödyke on ollut ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, mikäli virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa myyntihetkestä.


Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on aina oikeus vaatia virheen korjaamista tai uuden virheettömän kulutushyödykkeen toimittamista. Oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa niin, että ostajalle ei aiheudu kuluja tai olennaista haittaa.

Mikäli kulutushyödykkeen korjaaminen tai virheettömän kulutushyödykkeen toimittaminen ei tule kysymykseen, tai jollei tällaista oikaisua suoriteta, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai kaupan purkua. Kaupan purku ei tule kyseeseen jos virhe on vähäinen.


Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka kuluttaja kärsii kulutushyödykkeessä olleen virheen vuoksi.

Kyseessä oli n. 7.000 €:n arvoinen ajoneuvo, jonka korjauskustannus oli n. 5.500 €. Ajoneuvon korjaaminen ei olisi taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Ajoneuvossa esiintynyt vika taas esti kulutushyödykkeen tarkoituksenmukaisen käytön. Käräjäoikeus katsoikin, että ajoneuvo oli huonommassa kunnossa kuin Kantaja on voinut odottaa. Ajoneuvossa oli kuluttajansuojalain mukainen virhe - vähäistä suurempi virhe. Vastaaja ei ollut suostunut korjaamaan virhettä, Kantajalla oli ollut tästä syytä oikeus purkaa kauppa. Käräjäoikeus arvioi, että Kantajan 4.000 kilometrin käyttöhyödyn arvo oli 100 euroa. Ajoneuvon vian etsimisestä aiheutuneet kustannukset olivat sellaisia välittömiä vahinkoja, jotka myyjän on kuluttajansuojalain mukaan korvattava ostajalle. Näin ollen vastaaja velvoitettiin korvaamaan Kantajalle vian etsimisestä aiheutuneet kustannukset. Käräjäoikeus purki Vastaajan ja Kantajan tekemän sopimuksen Ford C-Max ajoneuvosta. Myyjän tuli palauttaa ostohinta. Koska Vastaaja hävisi asian, se oli oikeudenkäymiskaaren nojalla velvollinen korvaamaan myös Kantajan oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa ja näin ollen käräjäoikeuden ratkaisu jäi pysyväksi. Mikäli sinulla on ongelmia autokauppasi kanssa, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä: Sähköposti

toimisto(at)kivimakico.com


Puhelin

040-1202060Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page