top of page

Rikoksen uhri

Päivitetty: 14. heinäk. 2021RIkoksen uhri lakimies

Otsikon asia on huonosti tunnettu. Ri­kok­sen uhri voi saa­da itselleen avus­ta­jan tai tu­ki­hen­ki­lön. Rikoksen uhrilla on aina oikeus käyttää apunaan lakimiestä; rikosilmoituksen tekemisessä, kuulustelussa ja oikeudenkäynnissä.

UHRIN AVUSTAJA VALTION VAROISTA TULOISTA RIIPPUMATTA Jos rikoksen uhri on joutunut perheväkivallan tai seksuaalirikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin avustajan. Jos uhrilla on oikeudenkäynnissä omia vaatimuksia, tuomioistuin määrää hänelle avustajan. Avustajan saaminen ei ole kiinni uhrin tuloista, vaan avustajan palkkio maksetaan valtion varoista. Pääsääntöisesti avustajaksi määrätään asianomistajan/uhrin itsensä ehdottama lakimies. Laki koskee myös muuta henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaa rikosta; mikäli katsotaan, että rikoksen vakavuus, uhrin henkilökohtaiset olosuhteet tai muut vastaavat seikat huomioon ottaen tätä pidetään perusteltuna. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi iäkkään, vammaisen tai nuoren ihmisen kohdalla. Näissä mainituissa tilanteissa avustajan palkkio maksetaan valtion varoista. Tällöin uhri. voi kääntyä kenen tahansa yksityisen lakimiehen puoleen. Avustaja hankkii avustajamääräyksen tuomioistuimelta. Monissa tilanteissa avustajan määräys luo jo uhrille turvaa ja mielenrauhaa. Uhrin ei tarvitse kuin ottaa yhteyttä meihin ja me hoidamme asian tästä eteenpäin. MUUT TILANTEET Muissa tilanteissa tulee ottaa huomioon esim. oikeusturvavakuutus. Mikäli uhrilla itsellään on oikeusturvavakuutus (esim. kotivakuutus), tämä vakuutus kattaa monissa tapauksissa avustajan palkkion. Oikeusturvakuutuksia on hyvin monenlaisia ja niiden selvittäminen voi toisinaan olla työlästä. Kun puhumme rikoksen uhrista, kovin usein vakuutusasioita selvittää uhrin avustaja tai joku muu taho hänen puolestaan. Mikäli vakuutuksen kuuluu omavastuu, tämä osuus on mahdollista saada uhrille takaisin Valtiokonttorilta. Mikäli uhri on vähävarainen ja oikeutettu yleiseen oikeusapuun, hän voi hakea oikeusapua omavastuun osalta. On hyvä huomata, että oikeusturvavakuutukset eivät juurikaan kata esitutkintaan liittyviä avustajan kuluja. Mikäli uhrilla ei ole oikeusturvavakuutusta ja kyse ei ole rikoksesta, jonka perusteella asianomistajalla olisi oikeus valtion varoista (ensimmäinen kohta), voi uhrilla olla oikeus oikeusapuun. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että valtio kustantaa kokonaan/osan uhrin avustajan palkkiosta. Kun kyse on rikoksesta ja uhrista, pääsääntöisesti uhri on oikeutettu oikeusapuun niissä tilanteissa, joissa hänelle on vaatimuksia syytetyltä. Oikeusapu on riippuvainen uhrin taloudellisesta asemasta. Käytännössä tämäkin asia etenee niin, että me haemme oikeusapua puolestanne teidän antamillanne tiedoilla. Mikäli asian koittaisi pusertaa kuvamuotoon, voisi se olla jotakin alla olevan näköistä.

Selvitämme oikeutesi valtion kustantamaan avustajaan ja haemme sen puolestasi. Meillä on kokemusta monenlaisista rikoksista ja otamme rikoksen uhrin erityisetkin tarpeet aina huomioon.


Sähköposti

toimisto(at)kivimakico.com

Puhelin

040-1202060Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page